Covid19 0

Covid19

Το ξενοδοχείο Archontiko Manias λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού για την εφαρμογή νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων σε τουριστικά καταλύματα της χώρας ενόψει της επαναλειτουργίας τους στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19, προχωρά στην κατάρτιση Πρωτοκόλλου.

Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης καθώς και Σχεδίου Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος εντός του καταλύματος.

Με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης τόσο των πελατών όσο και του προσωπικού μας, το ξενοδοχείο μας, τηρεί όλα τα υποχρεωτικά μέτρα των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων της χώρας καθώς τις προαιρετικές συστάσεις.

 

Σχεδίου Δράσης – Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος εντός του καταλύματος

Εάν ένας επισκέπτης ή υπάλληλος του ξενοδοχείου παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

 

 • Καλείται ο ιατρός με τον οποίο συνεργάζεται το τουριστικό κατάλυμα για αξιολόγηση του περιστατικού. Επί αδυναμίας προσέλευσης ιατρού στο τουριστικό κατάλυμα, ο ασθενής μπορεί να μεταβεί ή να μεταφερθεί με όχημα (με την ενδεικνυόμενη χρήση ΜΑΠ) εάν η κλινική του κατάσταση το επιτρέπει προς τοπική Μονάδα Υγείας, αφού πρώτα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά η Μονάδα αυτή.
 • Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας, παρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα, διακομίζεται προς την οικεία μονάδα υγείας, ως ύποπτο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης περιστατικού COVID-19 από τις υγειονομικές υποδομές της περιοχής πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά του ασθενή (ΕΚΑΒ, πλωτό ασθενοφόρο, αεροδιακομιδή) στην πλησιέστερη μονάδα υγείας η οποία μπορεί να το διαχειριστεί.
 • Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, σύμφωνα με την κλινική εκτίμηση λαμβάνεται από τον ασθενή δείγμα για εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19.
 • Εφόσον το περιστατικό επιβεβαιωθεί ως COVID-19, ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 5212054 ή τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο), για δήλωση του κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του. Ο ιατρός οφείλει να δηλώσει το επιβεβαιωμένο κρούσμα μέσω του Μητρώου COVID-19. Επί αδυναμίας χρήσης της πλατφόρμας του Μητρώου, μπορεί να δηλώσει το κρούσμα στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ μέσω του συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης (βλέπε https://eody.gov.gr/covid-19-deltio-dilosis).
 • Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο δωμάτιό του, μέχρι τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου.
 • Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού του καταλύματος συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το πιθανό κρούσμα.
 • Ο ιατρός και το προσωπικό του ξενοδοχείου που θα εισέλθει στο δωμάτιο του ύποπτου ή αργότερα επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει να χρησιμοποιήσει ΜΑΠ. Ο ιατρός χρησιμοποιεί ΜΑΠ υψηλής προστασίας (μάσκα υψηλής προστασίας, γυαλιά ή προσωπίδα, αδιάβροχες μιας χρήσης ρόμπες) εάν κατά την κρίση του, υπάρχει πιθανότητα έκθεσης σε μολυσματικό αερόλυμα (πχ διαχείριση ασθενούς που βήχει ανεξέλεγκτα και αδυνατεί να χρησιμοποιήσει μάσκα). Το προσωπικό καθαρισμού, που θα ασχοληθεί με το καθαρισμό δωματίου ασθενή με COVID-19, πρέπει να φέρει μάσκα, γάντια ποδιά προστασίας, καθώς και γυαλιά προστασίας ή προσωπίδα, αν υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης βιολογικών υγρών ή χημικών καθαριστικών.
 • Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID, πρέπει αυτό να απομονωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις (βλ. Αντιμετώπιση Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 Εκτός Νοσοκομείου) και να αντιμετωπιστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εκτός νοσοκομείου ή να μεταφερθεί σε κατάλληλη υγειονομική μονάδα, αν χρήζει νοσηλείας. Αν δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, αντιμετωπίζεται στο χώρο του ξενοδοχείου με τις οδηγίες του εξετάζοντος ιατρού.
 • Ο ασθενής μεταβαίνει ή μεταφέρεται με όχημα (με την ενδεικνυόμενη χρήση ΜΑΠ) στον ορισμένο χώρο απομόνωσης ή την τοπική Μονάδα Υγείας, αφού πρώτα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά η Μονάδα αυτή.
 • Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει (π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
 • Πρέπει πάντα να καταγράφονται τα στοιχεία επαφής συγγενικού προσώπου του ασθενούς σε περίπτωση που χρειαστεί συναίνεση για ιατρικές επεμβάσεις, αν ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
 • Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα μίας χρήσεως, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται.
 • Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.

 

Αρχειο καταλύματος και Βιβλίο Συμβάντων

Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος υποχρεωτικά οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)-, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Δίνοντας προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) καθώς και στην ενημέρωση όλων των επισκεπτών ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.

 

Τμήμα Υποδοχής

Όταν ζητείται, υπάρχει δυνατότητα:

 • ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.
 • παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19 και φαρμακεία στην περιοχή και παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας εφόσον και αν ζητηθούν από τον πελάτη.

Τήρηση αρχείου πελατών με προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας και ενδεχόμενης ανάγκης ιχνηλάτισης.

Το check out μέχρι τις 11 π.μ. και το check in από τις 15.00 μ.μ.

Κατάλληλη επιδαπέδια σήμανση 2 μέτρων στην υποδοχή για τήρηση των αποστάσεων.

Τα κλειδιά απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.

Τα τερματικά POS απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.

Τακτική απόλυμανση των επιφανειών της υποδοχής.

Πλήρες medical kit για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser είναι διαθέσιμο στην υποδοχή.

Ενισχύεται η δυνατότητα χρήσης ανέπαφων συναλλαγών.

Διαχωριστικό plexiglass στην υποδοχή.

 

Δωμάτια επισκεπτών

Ενισχυμένα προγράμματα καθαρισμού και απολυμάνσεων για τον καθαρισμό των δωματίων με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία συχνής επαφής.

Χρήση ειδικής συσκευής (νεφελοποιήτης) για την απολύμανση επιφανειών.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση των κλιματιστικών γίνεται με βάση τις σχετικές Εγκυκλίους.

Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων από τα δωμάτια.

Ο ημερήσιος καθαρισμός παραμένει ως πολιτική του ξενοδοχείου. Υπάρχει ωστόσο η επιλογή μείωσης της συχνότητας κατόπιν αιτήματος πελάτη.

Η αλλαγή λινών πραγματοποιείται κάθε 3 μέρες ανάλογα με τον τύπο του δωματίου.

Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.

 

Πρωτόκολλα καθαρισμού - απολυμάνσεων

Το ξενοδοχείο έχει επιλέξει εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα με ιοκτόνο και βακτηριοκτόνο δράση κατάλληλα για τον SARS- CoV-2.

 

Εστιατόριο

Κατάλληλη διαταξη τραπεζοκαθισμάτων στο εστιατόριο και στο bar για την τήρηση αποστάσεων.

Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής χεριών, κρατά αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους πελάτες, συναδέλφους ή τρίτους και χρησιμοποιεί σωστά τον προστατευτικό εξοπλισμό.

Απολύμανση τραπεζοκαθισμάτων μετά από κάθε χρήση.

Οι παραγγελίες γίνονται ανέπαφα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ξενοδοχείου.

Ορίζονται τα έξι (6) άτομα ως ο μέγιστος αριθμός καθήμενων ατόμων σε ένα τραπέζι, χωρίς να υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.

Φυσικός αερισμός των χώρων και αποφυγή του συνωστισμού

Καθαρισμό με απορρυπαντικά ή απολυμαντικά, τακτικά και οπωσδήποτε κατά την αλλαγή βάρδιας των υποδομών και των επιφανειών των χώρων εργασίας, των κοινόχρηστων χώρων όπως τουαλέτες, του εξοπλισμού εργασίας καθώς και των εργαλείων, συσκευών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται.

 

Εκπαίδευση του προσωπικού του ξενοδοχείου

Εκπαίδευση όλου του προσωπικού στην τήρηση των νέων COVID-19 Υγειονομικών Πρωτοκόλλων

Παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο : Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) – Προφύλαξη και μέτρα πρόληψης σε Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία, Οδηγούς Τουριστικών Λεωφορείων, Ξεναγούς, Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης.

Το προσωπικό είναι σε θεση να αναγνωρίζει συμπτώματα COVID-19 και να τα αναφέρει στον συντονιστή του σχεδίου δράσης σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος COVID-19.
Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, κρατά αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους πελάτες.

Υποχρεωτική είναι η διενέργεια rapid test ή αυτοδιαγνωστικών τεστ (self-test) COVID-19 στο σύνολο του προσωπικού του καταλύματος, τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η υποχρέωση για διενέργεια rapid test ή self-test COVID-19 καταλαμβάνει και όσους έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19 ή έχουν νοσήσει από τη λοίμωξη COVID-19.

 

Μέτρα Ατομικής Υγιεινής και Μέσα Ατομικής Προστασίας

Το προσωπικό είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (μάσκες, ασπίδα προσώπου, γάντια, φιλέ προστασίας κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων φορέων.

Αντισηπτικά χεριών είναι διαθέσιμα για τους επισκέπτες και το προσωπικό σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

Ενημερωση για τα Μέτρα Ατομικής Υγιεινής και Μέσα Ατομικής Προστασίας και παρότρυνση του προσωπικού και των πελατών για συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (πλύσιμο - καθαρισμός χεριών, κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο κ.λπ.).

Κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως αντισηπτικά διαλύματα (σε μορφή υγρού, γέλης) για αντισηψία των χεριών σε όλους τις εισόδους / εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος.

Υπηρεσίες Μεταφοράς

Άσκηση της υπηρεσίας τουριστικών μεταφορών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από τους πελάτες όσο και από τον οδηγό.

Παροχή αντισηπτικού από τον οδηγού στους πελάτες.

Ο οδηγός εξασφαλίζει τον φυσικό αερισμό του οχήματος και μεριμνά για επάρκεια στις ποσότητες αντισηπτικών, απολυμαντικών, μέσων προστασίας και ειδών καθαρισμού, εντός του οχήματος.

Σχολαστική και πλήρης απολύμανση μετά από κάθε μεταφορά.

 

Η προστασίας της υγείας και της ασφάλειας τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για το Archontiko Manias. Τηρώντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφάλειας, για την προστασία απέναντι στον κορωνοϊό, σας περιμένουμε για μία ασφαλή και ευχάριστη διαμονή στο ξενοδοχείο μας.