Υπηρεσίες 0
Υπηρεσίες 1
Υπηρεσίες 2
Υπηρεσίες 3
Υπηρεσίες 4
Υπηρεσίες 5
Υπηρεσίες 6
Υπηρεσίες 7
Υπηρεσίες 8
Υπηρεσίες 9

Υπηρεσίες

Παροχές για τους ενοίκους χωρίς επιπλέον χρέωση

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε κατοικία και σε κοινόχρηστους χώρους του Αρχοντικού
 • Κλιματισμός προσαρμοζόμενος ανά εποχή του χρόνου
 • Χώρος παρκινγκ
 • Πρωινό

Επιπλέον παροχές κατόπιν συνεννόησης

 • Δυνατότητα ξενάγησης στα αξιοθέατα της περιοχής ή σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος π.χ. φάρμες, τυροκομεία κ.λ.π.
 • Οργάνωση εκδρομών
 • Πληροφορίες δρομολογίων και έκδοση εισιτηρίων εντός και εκτός Κρήτης
 • Μεταφορά  από/προς αεροδρόμια, λιμάνια ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος

Πρόσθετες παροχές (υπό κατασκευή)

 • Κλειστή, θερμαινόμενη πισίνα, διαστάσεων 6x3,5 μ., με λειτουργίες spa, διαθέσιμη για τους επισκέπτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (κατόπιν συνεννόησης και με επιπλέον χρέωση, ανάλογα με την επιλογή των υπηρεσιών)
 • 6 επιπλέον μονόχωρες κατοικίες σε νέα πτέρυγα
 • Η εκκλησία του Αρχοντικού Μανιάς «Γενέθλιον της Θεοτόκου» σύντομα θα λειτουργεί κανονικά κατά τις θρησκευτικές εορτές. Δυνατότητα τέλεσης μυστηρίων κατόπιν συνεννόησης.